Przedsiębiorstwo Handlowe
PADER Sp. z o.o. Sp.k.
NIP 5272751042
Regon 363035141
KRS 0000587623

01-242 Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 46

Biuro:
ul. T. Kutrzeby 38,
05-082 Stare Babice

Centrala:
tel./fax.: (22) 836 83 68,
tel./fax.: (22) 836 14 17

Sekretariat - nr wew. 101,

Zarząd - nr wew. 106, 107,

Handlowcy - nr wew. 102, 104, 105,

Księgowość - nr wew.108,

Magazyn - nr wew. 111,


Sprawy pilne:
tel.: 603 064 344 (24h)

 

E-mail: biuro@pader.pl

 
captcha

Informacje do klientów w sprawie danych osobowych

Warszawa, 21.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Handlowe Pader Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
Adres koresp: ul. Gen. T. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 8-368-368

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest:

Przedsiębiorstwo Handlowe Pader Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie
z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt . a, b, c oraz f:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,
  • w celu przedstawiania ofert usług własnych i będą przechowywane do momentu zakończenia umowy,
  • w celu odzyskiwania należności z tytułu zawartych umów oraz sprzedaży usług, a także w celu tworzenia statystyk , zestawień i analiz na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji,
  • w celu spełnienia wymagań ustawowych nakładanych na sprzedawcę paliw płynnych (w szczególności wymagań akcyzowych, pakietu przewozowego - tak zwanego SENT, pakietu energetycznego).

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, bankowe, informatyczne, archiwizacyjne, transportowe oraz odpowiednim instytucjom państwowym, którym przekazywanie danych wynika z obowiązku ustawowego.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich Państwa przedstawicieli dlatego uprzejmie prosimy o ich udostępnienie tym osobom.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków współpracy, w tym umów łączących strony i ma charakter czysto informacyjny.

Prezes
Sławomir Szymankiewicz

Przedsiębiorstwo Handlowe PADER sp. z o.o.
01-242 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 46

Biuro:
ul. T. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice

Centrala:tel./fax.: (22) 836 83 68,
(22) 836 14 17
 
Sekretariat - nr wew. 101,
 
Zarząd - nr wew. 106, 107,
 
Handlowcy - nr wew. 102, 104, 105,
 
Księgowość - nr wew.108,
 
Magazyn - nr wew. 111,
 

Sprawy pilne tel.: 603 064 344 (24h)
 
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.