Co sprzedajemy

Hurtowa sprzedaż paliw z dostawą do klienta:

 • olej napędowy (ON),
 • olej opałowy (OOL) autoryzacja ORLEN Paliwa S.A.,
 • benzyny bezołowiowe (Pb),
 • przenośne napowietrzne zbiorniki paliwowe od 1 do 20 m3.

Transport realizujemy własnymi cysternami wyposażonymi w nowoczesne systemy wydawczo - pomiarowe. Do każdej dostawy dajemy wydruk ilości wydanego paliwa, atest jakości, fakturę. Sprzedajemy paliwa produkcji krajowej i importowane.

czytaj więcej

Dane firmy

Przedsiębiorstwo Handlowe PADER Sp. z o.o. Sp.k.

Siedziba:
01-242 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 46

Biuro/Magazyn:
05-082 Stare Babice ul. T. Kutrzeby 38

NIP: 527-275-10-42,

KRS: 0000587623,

Regon: 363035141

czytaj więcej

Ceny i warunki płatności

Gwarantujemy atrakcyjne rynkowo ceny kupionych u nas paliw.

W zależności od ilości paliwa, odległości do miejsca dostawy, terminu płatności z każdym klientem ustalamy cenę netto jednostkową Ck w złotych za litr będącą w stałej uzgodnionej z klientem relacji do cen producenta PKN ORLEN S.A. np. Ck = Cpkn – R (upust w zł/l).

Rozliczenia ilościowe odbywają się w cenach dla temperatury + 15 st. C (ale dopuszczamy także w temperaturze rzeczywistej).
Warunki płatności: przedpłata lub termin płatności po dostawie (za zabezpieczeniem zapłaty) ustalony z Działem Handlowym.

czytaj więcej

Informacje do klientów w sprawie danych osobowych

Warszawa, 21.05.2018 r.

Przedsiębiorstwo Handlowe Pader Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa
Adres koresp: ul. Gen. T. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 8-368-368

 

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest:

Przedsiębiorstwo Handlowe Pader Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Al. Prymasa Tysiąclecia 46, 01-242 Warszawa

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą, zgodnie
z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt . a, b, c oraz f:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji,
 • w celu przedstawiania ofert usług własnych i będą przechowywane do momentu zakończenia umowy,
 • w celu odzyskiwania należności z tytułu zawartych umów oraz sprzedaży usług, a także w celu tworzenia statystyk , zestawień i analiz na potrzeby własne; w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od odzyskania należności lub wykonania ostatniej czynności na danych osobowych w procesie windykacji,
 • w celu spełnienia wymagań ustawowych nakładanych na sprzedawcę paliw płynnych (w szczególności wymagań akcyzowych, pakietu przewozowego - tak zwanego SENT, pakietu energetycznego).

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, bankowe, informatyczne, archiwizacyjne, transportowe oraz odpowiednim instytucjom państwowym, którym przekazywanie danych wynika z obowiązku ustawowego.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich Państwa przedstawicieli dlatego uprzejmie prosimy o ich udostępnienie tym osobom.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków współpracy, w tym umów łączących strony i ma charakter czysto informacyjny.

Prezes
Sławomir Szymankiewicz

Hurtownia paliw - dostawca paliw pędnych i grzewczych

Hurtownie paliw to obecnie liczne na rynku firmy, z usług których korzysta wiele przedsiębiorstw posiadających własne środki transportowe (np. firmy wytwórcze wykonujące dostawy swoich produktów do swoich klientów, firmy zajmujące się transportem drogowym) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz firm mających związki z transportem drogowym (sprzedawcy samochodów, zakłady naprawcze, lakiernie, firmy budownictwa drogowego czy mieszkaniowego). Bardzo często hurtownie te oprócz paliw służących do napędu pojazdów oferują także dostawy oleju opałowego stosowanego jako paliwo do instalacji grzewczych w domach prywatnych, obiektach publicznych czy instalacjach przemysłowych. Klienci zaopatrujący się w hurtowniach paliw to zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i osoby i firmy prywatne.

Sama Warszawa jak i całe województwo mazowieckie jest siedzibą kilkunastu hurtowni paliw. Sprzyja to zwiększeniu konkurencyjności tego rynku oraz skutkuje niższym cenami i lepszą jakością obsługi klientów. W działaniu tego typu firm jak hurtownie paliw oprócz cen istotne są: dyspozycyjność dostawcy, terminowość i staranność w realizacji zamówień klientów. Liczy się dbałość o detale dostaw paliw jak ich dokumentacja, dokładność pomiaru wydawanego paliwa, dotrzymywanie ustalonych godzin dostawy czy brak wycieków paliwa mogących zanieczyścić miejsce wydania paliwa i jego otoczenie. czytaj więcej

Hurtownia paliw Pader jest wyróżniającym się przedsiębiorstwem na rynku paliw w Warszawie i w centralnej Polsce. Ma za sobą ponad 20 - letnią historię działalności i związane z tym doświadczenie, wykwalifikowanych pracowników oraz wymagany potencjał techniczny. Pozwalają one na sprawne dostawy paliw pędnych: oleju napędowego, olejów grzewczych oraz benzyn. Oferujemy paliwa pochodzenia krajowego ( głównie PKN Orlen ) jak i z importu. Od 1999 r. posiadamy autoryzację PKN Orlen w zakresie dystrybucji oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus. Legitymujemy się koncesją na obrót paliwami płynnymi. Każdą naszą sprzedaż produktów paliwowych potwierdzamy fakturą VAT, dowodem wydania oraz atestem jakości. Dostawy paliw realizujemy naszymi środkami transportu. Posiadamy kilkanaście zestawów do przewozu i profesjonalnej dystrybucji olejów oraz benzyn. Napełniamy wszelkie instalacje dając gwarancje wysokiej jakości dostarczanych produktów.

Pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Paliwa dostarczamy także w niedzielę i święta, jeśli takie są zamówienia klientów. Specjalizujemy się w sprawnych dostawach awaryjnych w Warszawie i okolicach. Działamy według wypracowanych w czasie wieloletnich doświadczeń procedur jakościowych. Od 2005 r w hurtowni paliw Pader funkcjonuje system zarządzania jakością ISO 2001:9000. Na liście ponad 2 tysięcy naszych klientów znajdują się stacje paliw, przedsiębiorstwa zajmujące się transportem osób i towarów, firmy produkcyjne ( np. browary, suszarnie ), przedsiębiorstwa publiczne ( szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, jednostki wojskowe ), przedsiębiorstwa robót drogowych, urzędy i obiekty państwowe i samorządowe. Nasze doświadczenie wynika z kilkuset wykonanych umów i zamówień publicznych, które zrealizowaliśmy w wyniku wygranych przetargów publicznych. Posiadamy wyróżnienia i podziękowania za zajęcie czołowych miejsc w wielkości sprzedaży produktów PKN Orlen.

Hurtownia paliw Pader jest aktywnym i wyróżnianym członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych. Bierzemy udział w prowadzonych przez Izbę konsultacjach projektów ustaw i rozporządzeń, jakie Ministerstwo Finansów przygotuje dla branży paliw. Byliśmy także obecni na protestach sprzedawców paliw w obronie przedsiębiorców krzywdzonych decyzjami podatkowymi naruszającymi prawo.

Zaufanie i satysfakcja Klientów to nasz znak firmowy – dlaczego hurtownia paliw Pader?

Pader dba o swoją renomę poprzez budowanie coraz lepszych relacji z Klientami, poszerzanie naszej oferty i zwiększenie profesjonalizmu w obsłudze dostaw paliw.

Nasza hurtownia paliw gwarantuje współpracę w trybie ciągłym, 24- godzinnym, także w okresie świątecznym. Ważne dla nas jest bezpieczeństwo i terminowość dostaw, wysoka jakość sprzedawanych paliw oraz dbałość o wymogi p.poż i ochrony środowiska.

W naszym interesie leży satysfakcja naszych klientów oraz ich przekonanie o współpracy z profesjonalnym i wiarygodnym podmiotem, jakim stara się być Hurtownia Paliw Pader.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie współpracy.